Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

TILSKUDD TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018

Fra og med 1. oktober kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet.
Gjelder tilskudd av spillemidler til:

 • Ordinære anlegg; anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet
 • Nærmiljøanlegg; utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder

  Søknadsprosedyre og frister
  Søknadsskjema vil gjøres tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no Det gjøres oppmerksom på at skjemaet åpner senere enn foregående år, grunnet overgang til nytt elektronsik søknads- og fagsystem for ordningen. Informasjonsmateriell kan hentes på samme nettsted.
  Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg er inntatt i heftet V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2017.

  Meldal kommunes søknadsfrist i 2017: 5. oktober
  Krav til søker
  Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjestebaserte eierformer. For oversikt over hvem som kan søke tilskudd, se V-0732 pkt 2.2.1 for ordinære anlegg, og pkt 3.3.1 for nærmiljøanlegg.
  Søkere må være registrert i Enhetsregisteret og være tildelt et organisasjonsnummer.

  Lenke til Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

  Informasjon om spillemiddelsøknader og anleggssøk