Meldal kommune gir tilskudd til allment kulturarbeid iht overordnede føringer, planer, eller andre målsettinger som blir gjort gjeldende.

Formål
Kulturmidlene har som primært formål å stimulere til egenaktivitet og kulturell opplevelse og utvikling i frivillige organisasjoner.  Bevilgninger kan imidlertid også brukes til tiltak som kommunen selv bedriver eller tar del i, likeså tilskudd til tiltak i regi av andre offentlige organ.

Tilskuddsformer

Drifts- og aktivitetstilskudd - Standard søknadsskjema - Søknadsfrist 1. april -
Starttilskudd - Søknader behandles fortløpende
Engangstilskudd/prosjektstøtte - Søknadene behandles fortløpende

Retningslinjer

Søknadsskjema kommunalt drifts- / aktivitetstilskudd