1 repr. fra Hovedutvalg Landbruk og Tekniske Tjenester, 1 repr. fra Hovedutvalg oppvekst, helse og omsorg, 1 repr. fra Formannskapet og 4 repr. fra funksjonhemmedes organisasjoner.

Medlemmer i rådet

Olav Huseby - leder
Mobil 906 82 478

Mildrid Nesheim - Hovedutvalg Oppvekst, Helse og Omsorg
Mobil 901 31 572

Bård Bergsrønning - LHL
Mobil 900 45 846

Ann Iren Resell
Mobil 922 31 133

Odd Skogstad
Mobil 481 29 605

Linda Ysland Ingstad – Formannskap
Mobil 412 35 830

Stein Elshaug - Hovedutvalg Landbruk og Tekniske Tjenester
Mobil 934 26 421

Sekretær for rådet

Heidi Lillery - tlf. 72 49 48 05

Varamedlemmer i rådet

Heidi Elvrum
Mobil 959 97 926

Vibeke Mehlum
Mobil 414 45 141

John Esten Skjærli
Mobil 957 82 008

Olga Erlandsen
Mobil 944 30 074

Eystein Steigen
Mobil 915 31 641