Meldal kommune har hørsel- og synskontakt som kan være behjelpelig med å søke om, og skaffe hjelpemidler.