Om tjenesten

Hvis du har nedsatt funksjon som påvirker hvordan du mestrer dine daglige aktiviteter eller gjøremål kan du kontakte egoterapitjenesten for hjelp.

Tjenesten kan tilby:

  • Informasjon, råd og veiledning om hvordan du kan ivareta egen helse og mestre dine hverdagsaktiviteter, samt delta sosialt og i samfunnet.
  • Hjelpemidler
  • Tilrettelegging i bolig

Du kan ta direkte kontakt med tjenesten pr. telefon eller benytte henvisningsskjema. Ergoterapeuten kan komme hjem til deg, eller du kan få en avtale ved tjenestens lokaler.