Hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig team som samarbeider med brukeren om det han/hun synes er viktig å mestre i hverdagen, slik at en kan bo lengst mulig i eget hjem. Fokus er opptrening i hverdagslivets gjøremål slik som av- og påkledning, dusjing, matlaging, hente posten, delta i sosiale aktiviteter.

Teamet vårt består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut.