Frisklivssentralen tilbyr hjelp til livsstilsendring, med veiledning på kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt. Tilbudet er for alle aldersgrupper, og er i utgangspunktet gruppebasert. Henvises fra lege eller helsestasjon, eller en kan ta kontakt selv.