Om Tjenesten

Fysioterapeutene arbeider med å forebygge og behandle funksjonsproblemer som oppstår som følge av smerter, skader og sykdom eller medfødte årsaker. Tjenesten omfatter alle aldersgrupper og arbeider tett sammen med andre yrkesgrupper innen helse, skole og barnehager. Tjenesten skal arbeide for deg som har eller står i fare for å få helseproblemer som er knyttet til bevegelse eller vansker med å mestre daglige gjøremål.

Våre oppgaver

  • Forebyggende helsearbeid innen alle aldersgrupper
  • Rehabilitering/habilitering
  • Individuell behandling etter spesielle avtaler
  • Gruppetrening
  • Veiledning i egentrening

Vi lover at første gangs kontakt/ vurdering skal skje etter følgende frister:

  • Ved akutte funksjonsproblemer: snarest, helst innen en uke.
  • Ved kroniske lidelser, uten akutte funksjonsproblemer, innen 4 – 5 uker.

For at vi skal kunne oppfylle dette må

  • bruker være motivert for egeninnsats for i større grad å bedre/ vedlikeholde funksjonsnivå.
  • vi ha nødvendige medisinske opplysninger, samt bakgrunnen for din henvisning.

Dersom vi ikke innfrir vil vi så langt det er mulig forsøke å finne alternative løsninger for å unngå at situasjonen forverres.

Privatpraktiserende fysioterapeuter

I tillegg til den offentlige fysioterapitjenesten, er det også to privatpraksiserende fysioterapauter som har fysikalske institutter i Sentrumsbygget.

De tar seg av alle slags muskelskjellett sykdommer som for eksempel nakke-hodepineplager lumbago/ischias, senebetennelser i skuldre, albu, hofter, samt generelle spenninger og ubehag i musklene.

De driver også opptrening etter rygg, kne, skulder, og hofteoperasjoner osv.

Dersom du kan komme deg til instituttet selv, kan du ta direkte kontakt med privatpraktiserende fysioterapeut.

Jørn Bjørnaas  
Fysioterapeut/Manuellterapeut
Tlf. 72 49 77 60

Ingeborg Mo Ustad
Fysioterapeut
Tlf. 72 49 51 63
Mobil: 456 19 716