Konsultasjon
Enkel pasientkontakt kr. 54,-
Konsultasjon hos lege kr. 152,- (+ kr. 49,- hos spesialist i allmennmedisin)

For bestilt time som ikke benyttes, det vil si at man uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, sendes regning på ubenyttet time.
Slik betaling kan kreves av alle pasienter, også av pasienter som er fritatt fra betaling av egenandel.

Innsending av prøver
kr. 54,- (i tillegg til konsultasjonstakst)

I tillegg kreves det betaling for reelle kostnader for utstyr som blir brukt, f.eks. ved sårskift.

Attester
Legeattest for førerkort: kr 505,-

Legeattest ved søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede: kr 220,-

Legeattest ved søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede: kr 220,-

Betalingsautomat ved Meldal legekontor
Betalingsautomaten står plassert ved utgangsdøren på venterommet.

Her skal all betaling foregå etter konsultasjoner ved legekontoret.

Selv om man har frikort, sjekk i automaten etter konsultasjonen, da det kan påløpe kostnader for utstyr som blir brukt ved undersøkelsen.

Du kan:

  • Betale med kontanter (ikke 500 kr seddel)
  • Betale med bankkort
  • Få med deg faktura  (gebyr kr. 45,-)