Personalet på avdelingen

Irene Sølberg – pedagogisk leder

Eli Dombuhaug – barne- og ungdomsarbeider

Grete Aasmyr - aktivitør

Hanne Drugli - praksisplass (frem til jul)