Personalet på avdelingen

Eva Irene Rindal – pedagogisk  leder

Monika Fagerholt - barne- og ungdomsarbeider

Ragnhild Lund – assistent

Ingunn Fossmo – barne- og ungdomsarbeider

Britt Grete Sørløkk – barnehagelærer

Monica Åsløkk Kjøren har svangerskapspermisjon dette barnehageåret