Personalet på avdelingen

Berit Solem – pedagogisk leder

Sissel Belsvik – barne- og ungdomsarbeider

Magnhild Solum – assistent

Kari Fjellstad Kvam – barnepleier