Personalet på avdelingen

Hanne Woldmo  - pedagogisk leder  

Kine Hoston Mogset - barnehagelærer

Mona Gabrielsen - barne- og ungdomsarbeider

Ingunn Løset - barne- og ungdomsarbeider

Monica Berg - barne- og ungdomsarbeider

Oda Rønnes Nygård - barne- og ungdomsarbeider