Personalet på avdelingen

Marit Reitan - pedagogisk leder

Sigrid Dragset Stene - barnehagelærer

Irene Gjertsen - barne- og ungdomsarbeider