Personalet på avdelingen

Wenche Sommervold - pedagogisk leder
Rigmor Gjervan - barne- og ungdomsarbeider
Malin Landsem - barne- og ungdomsarbeider