Pedagogisk dokumentasjon er en kollegial arbeidsmåte som gjør pedagogisk arbeid synlig og åpner for tolkning, dialog, diskusjon, refleksjon og innsikt. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og pedagogiske og filosofiske teorier, og har som hensikt å utfordre og videreutvikle personalets syn på barn, læring og kunnskap, samt deres syn på hvilke forutsetninger i omgivelsene som har betydning, og hvordan disse kan endres.

Pedagogisk dokumentasjon er regionens felles satsingsområde på barnehagesektoren. Det regionale utviklingsarbeidet planlegges og koordineres av kompetanseutviklingsgruppa for barnehagesektoren (k-gruppa) i samarbeid med Mona Nicolaysen og skal pågå ut 2019.

 

Plan for Pedagogisk dokumentasjon PDF document ODT document - Introduksjon og fordypning
Et samarbeid mellom Orkdal/Øy-regionen og Mona Nicolaysen