Les mer om hjorteviltforvaltning på Hjorteviltregisteret sine nettsider.

Forskrift om forvaltning av hjortevilt skal bidra til at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Forvaltningen skal legge til rette for en lokal, langsiktig forvaltning med næringsmessig og rekreasjonsmessig nyttiggjørelse av viltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som medfører at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Regelverk knytta til forvaltning av bever var tidligere lagt under samme forskrift som hjortevilt. Det er nå kommet ny Forskrift om forvaltning av bever.

Det er utarbeida "Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt":

2013-2018: Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt, Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal, 2013-2018

2019-2024: Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt, Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal, 2019-2024