Et av de verneområdene vi har ansvaret for er Urvatnet naturreservat. I og omkring dette området ble det i 2009 gjennomført en kulturminneregistrering, som du finner her. Du kan se i forvaltningsplanen for å finne informasjon om hvilke områder kommunen forvalter.