Når det gjelder barmarkskjøring som ikke er i næringsøyemed skal det bare gis tillatelse i unntakstilfelle. Søknadsskjema finner du her.

Når du har fått tillatelse, skal du alltid ha med deg denne på kjøreturen. Det skal også skrives kjørebok for turen. Kjøreboken skal fylles ut før turen begynner og dette skal vises fram ved eventuell kontroll.

Kommunene har en ordning med ervervskjørere/leiekjørere. Oversikten over de som er med i ordningen finner du her: Meldal og Orkdal.

Det er utarbeida Retningslinjer for motorferdsel i Meldal kommune for perioden 2015-2018. Det er utarbeida Retningslinjer for motorisert ferdesel i utmark i Orkdal kommune for perioden 2016-2019.

Mer informasjon finner du i Motorferdselloven og i Forskrift om bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.