Regionstyret, medlemmer og kontaktinformasjon

Verv Representant E-post og tlf.nr. / mob
Styreleder og AU-medlem Eva Sæther, Agdenes kommune eva.saether@agdenes.kommune.no
72 49 22 44 / 934 51 853
  Roger Ansgar Antonsen, Frøya kommune roger.antonsen@froya.kommune.no
72 46 32 30 (sentralbord) / 916 70 409
  Svein Johny Forren, Hemne kommune svein.forren@hemne.kommune.no
72 46 01 03 / 918 69 743
AU-medlem Gunn Annlaug Røstad, Hitra kommune gunn.annlaug.rostad@hitra.kommune.no
72 44 17 57 / 481 82 881
Vara for AU Gro Magnhild Brønstad, Meldal kommune gro-magnhild.bronstad@meldal.kommune.no
72 49 51 32 / 936 44 526 
  Kari Mostad, Orkdal kommune kari.mostad@orkdal.kommune.no
72 48 30 50 / 994 48 980
Nestleder og AU-medlem Hege Røttereng, Skaun kommune hege.rottereng@skaun.kommune.no
72 86 72 68 / 918 38 157
  Åge Røe, Snillfjord kommune aage.roe@snillfjord.kommune.no
72 45 71 20 / 926 85 627
PP-tjeneste Mona-Irén Ebbesen, leder PPt-nettverk mona-iren.ebbesen@orkdal.kommune.no
72 48 33 68 / 911 65 113
Barnehage og AU-medlem Randi Paulsen, leder k-gruppa randi.paulsen@skaun.kommune.no
72 86 88 60 / 913 19 730
Sekretær Torunn Otervik, regionkonsulent torunn.otervik@meldal.kommune.no
72 49 51 29 / 917 66 526

K-gruppa for barnehagesektoren, medlemmer og kontaktinformasjon

Verv Representant, enhet Kommune E-post og tlf.nr. / mob
  Hjørdis Fremstad
Mølnbukt barnehage
Agdenes kommune hjordis.fremstad@agdenes.kommune.no
72 49 22 69 / 958 72 759
  Rita Tangen
Nesset barnehage
Frøya kommune rita.tangen@froya.kommune.no
72 46 32 00 / 474 01 486
  Laila Bye
Knarrlagsund barnehage
Hitra kommune laila.bye@hitra.kommune.no
72 44 18 31 / 911 64 091
  Elin B. Bakken
Vinje barnehage
Hemne kommune elin.bakken@hemne.kommune.no
72 46 03 70 / 990 27 509
  Marit Grete Lo
Storås barnehage
Meldal kommune marit-grete.lo@meldal.kommune.no
72 49 46 90 / 916 84 392
  Kristin Broholm
Evjen barnehage
Orkdal kommune kristin.broholm@orkdal.kommune.no
918 24 887 / 924 04 901
Leder Randi Paulsen
Børsa barnehage
Skaun kommune randi.paulsen@skaun.kommune.no
72 86 88 60 / 913 19 730
  Merete Haugen Vuttudal
Ven barnehage
Snillfjord kommune Merete.HaugenVuttudal@snillfjord.kommune.no
997 29 726
       

 

Møteplan for regionstyret og AU 2017-2018

Tidspunkt

 

Sted

Styremøtene varer fra kl.10.00 til 14.00 hvis ikke annet er oppgitt

24. aug. 2017. AU-møte Orkdal rådhus
14. sept. 2017 Regionstyremøte Meldal
  AU-møte  
07. des. 2017 Regionstyremøte Snillfjord
  AU-møte  
08. feb. 2018 Regionstyremøte Skaun
  AU-møte  
26. april. 2018 Regionstyremøte Hitra
  AU-møte  
31. mai 2018 Årsmøte Frøya