Disse er kinoarrangører:
Vanja Marie Sandø
Ole Johan Dragset
Nikolai Storslett
 

Kinomaskinister: Jan Haugen og John Magnar Holm

Administreres av Marit Bjerkås