Meldal barne- og ungdomsskole har en avtale med Mobilskole, som tilbyr et to-veis kommunikasjonssystem mellom skole og hjem. Vi bruker dette for å kunne kommunisere mer effektivt i skolehverdagen. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon, men er et godt alternativ for korte beskjeder. Meldingsboka skal fortsatt brukes. Dersom dere vil gi en beskjed som haster må dere fortsatt ringe skolen og snakke med oss, slik at dere er sikre på at beskjeden rekker fram i tide.

Systemet bidrar til å gjøre det enklere for læreren eller administrasjonen å sende en melding til flere foresatte samtidig. Vi vil da også kunne sikre at meldingen når fram til alle foresatte og ikke blir liggende avglemt i sekken.

Når du som foresatt sender en SMS inn til skolen, vil kontaktlæreren motta dette på sin e-post. Mottatte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen. Når læreren sender svar på din henvendelse vil du motta svaret som en SMS på din mobiltelefon. Husk å gi skolen beskjed snarlig dersom du endrer mobiltelefonnummer.

Når du har sendt inn en melding vil du motta en kvittering på at meldingen er mottatt. Du skal alltid få en kvittering på SMS. Om du ikke får kvittering, må du sjekke om du har sendt riktig og brukt det rette kodeordet og evt. sende på nytt.

Det er vanlig takst for foresatte for sending av SMS.                                                     

Hvordan sende SMS:

Alle SMS skal sendes til telefonnummer 03686 og merkes med forhåndsbestemte kodeord alt etter hvem som skal motta meldinga.

MBUS (mellomrom) KLASSE (mellomrom) TEKST

Eks: For å gi en beskjed til lærere på 3. trinn:
MBUS 3 Per er syk i dag. Hilsen Lise.

Administrasjonen har kodeord MBUS (mellomrom) ADMIN (mellomrom) TEKST

SFO har kodeord MBUS (mellomrom) SFO (mellomrom) TEKST