Om skolen

Meldal barne- og ungdomsskole sto ferdig i januar 2013, og er en felles barne- og ungdomsskole for hele Meldal kommune.

Skolens elevtall for skoleåret 2018-2019 er 299, hvorav 205 er på barneskolen og 94 er på ungdomsskolen.

Kontaktinformasjon

Ekserplassen 2

7336 MELDAL

Tlf. 72 49 46 00

E-post: mbus@meldal.kommune.no

Rektor

Anita Storm
Tlf. 72 49 46 10
E-post: anita.storm@meldal.kommune.no

itslearning_logo.png