Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging


1. januar 2016 trådte forskrift om brannforebygging i kraft, og erstattet forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2002, denne forskriften er noe forandret fra den tidligere og krever en annen måte og utføre feiing og tilsyn på.
I den nye forskriften er frekvenskravene både for feiing og tilsyn fjernet og erstattet av bestemmelser som forplikter kommunen til å gjøre en lokal vurdering av risiko og sårbarhet, planlegge og gjennomføre egnede tiltak og evaluere tiltakene.
Nå får du besøk av feieren også på hytta og i fritidsboligen
Tidligere var det slik at eiere av fritidsboliger selv skulle sørge for feiing og kontroll av skorsteinen.
Med ny forskrift medfører det at kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk blir feiet og ført tilsyn med etter behov. Med byggverk menes bygninger, konstruksjoner og anlegg.


I Meldal kommune har vi til sammen underkant av 1200 fritidsboliger.
Tidligere kunne kommunene unnta feiing og tilsyn med fritidsboliger og andre byggverk, men dette er nå ikke lenger mulig. Vi kommer til å begynne med fritidsboligene da omfanget av disse er størst.


Minimumsfrekvensen på 4 år i tidligere forskrift er fjernet, noe som gir kommunen mulighet til å ha en lengre tilsyns- og feiefrekvens enn fire år.
Feie- og tilsynsfrekvensen skal nå vurderes ut i fra kartlagt risiko, vurderingen av dette gjøres på følgende måte:
o Bygningstypen fyringsanlegget befinner seg i
o Bruken av fyringsanlegget/type skorstein (stål, element, tegl)
o Skorsteinens kvalitet/tilstand
o Type ildsted (rent brennende/ikke rent brennende)
o Type brensel (gass, væske, fast)
o Ildstedets kvalitet/tilstand
o Fyringsmønster
o Sotmengde/beksotdannelse i skorsteinen


Med ny forskrift blir det også slik at den enkelte eier får en meldeplikt til det lokale brann og feiervesen vedrørende tilstand på fyringsanlegget, samt om det har blitt installert nytt ildsted. De samme krav som tidligere var fastsatt til boliger gjelder også nå for alle byggverk med fyringsanlegg som brukes til oppvarming.
I Meldal kommune blir ikke forandringene så store i forhold til utførelse av feiingen, vi har en behovsregulering på dette område fra før, men frekvensene/hyppighetene vi opererer med kan bli litt annerledes.

Publisert | Oppdatert 11. mai 2017

Skjema