Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
chimney-sweeper-158077__340

Feiing av fritidseiendommer

 

Noen spørsmål og svar om feiing på fritidseiendommer 

Når kommer dere? 

Vi starter med å sende ut informasjon til eiere høsten 2017, deretter vil vi begynne med å kartlegge hvilke fritidsboliger som har fyringsanlegg og ikke. I informasjonsskrivet vil det være vedlagt et tilbakemeldingsskriv som eiere skal sende til feiertjenesten i Meldal. Det vil også være mulig å gjøre dette elektronisk på vår hjemmeside: http://www.meldal.kommune.no

Hjemmelsgrunnlag: Forskrift om brannforebygging § 6 «Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget».

Feie- og tilsynsrunden begynner først i 2018. Varsel vil bli gitt ut i god tid i form av SMS/UMS varsling.

Må jeg ha stige? 

Ja, dette er opplyst i infoskrivet og vil presiseres nok en gang i varselet "feieren kommer".

 Hvilket krav er det til stigen? 

 Samme krav som ved boliger.

 Hvilken forskrift er det som sier at dette skal gjøres nå? 

 Det står i infoskrivet. Forskrift om brannforebygging - § 17
 

 Hva skjer med de avvik vi eventuelt har? 

 På samme måte som ved avvik i boliger. De registreres og følges opp av oss.

 Jeg har ikke fritidsbolig, den er registrert som enebolig. Jeg bruker den som fritidsbolig, trenger jeg å fylle ut skjemaet da? 

 Ja, eiendommen er registrert som fritidseiendom i matrikkelen og hvis dette ikke stemmer må vedkommende henvende seg til kommunen.
 

 Hva mener dere med behovsprøvd? 

 Blir risikovurdert og behovsprøvd av feieren ut fra funn og tilstand, samt fyringsvaner,

  brukshyppighet.

 Kommer dere hvert år? Hvorfor ikke? 

 Fra årlig til hvert 8. år (ut fra behovsprøving)

 Blir  brevet send ut til bare meg eller til alle som eier hytta? 

 Brevet blir sendt ut til den eier som står i matrikkelen.

 Hvor skal jeg skrive på ekstra informasjon? 

 Bruk baksiden av registreringsskjemaet.

Publisert | Oppdatert 05. desember 2017

Skjema