Personalet på avdelingen

Svanhild Hinsverk – pedagogisk leder

Eli Dalsegg – barne og ungdomsarbeider

Trude Strand – assistent

Lena Lunde – assistent

Mette Stenvik - barne- og ungdomsarbeider

Elisabeth Bjørkheim - spesialpedagog