Personalet på avdelingen

June Mellingen Valskrå – pedagogisk leder

Johanne Lundahaug – assistent

Tone Løfshus – barne og ungdomsarbeider

Bjørg Vikan - barne- og ungdomsarbeider

Elisabeth Bjørkheim - spesialpedagog