Personalet på avdelingen

Naomi Olsen – pedagogisk leder

Ann-Tove Romundstad Bergeng – barne og ungdomsarbeider

Mette Dyndal Stenvik – barne og ungdomsarbeider

Astrid Mork - barnepleier

Elisabeth Bjørkheim - spesialpedagog