Den kulturelle skolesekken (DKS) er en ordning for innkjøp av profesjonell kultur i grunnskolen. I Meldal består den av to deler: ett abonnementstilbud hvor vi mottar kulturproduksjoner på turné og lokalt initierte produksjoner.

DKS betår av alt fra tur med Thamshavnbanen, besøk av sentrale kulturinstitusjoner som Nidarosdomen, Rockheim og Trøndelag teater til konserter på skolebesøk, rollespill og verksted for bokbinding og fotoredigering.