UKM er synlig i lokalsamfunnet store deler av året: fra arbeidet før påmeldingsstart 1. desember og arbeidet med å rekruttere deltagere, via den hektiske planleggingsfasen etter jul og «UKM-workshop» som hjelper ungdom med å lage innslag, og frem til lokalmønstringen som er en del av «Vinterlarm i Meldal». Derfra går veien videre til fylkesmønstringen og ofte er Meldal også representert på «UKM-festivalen» i juni, før det braker løs i november igjen.

UKM i Meldal handler om så mye mer enn å gi kommunens ungdommer en sjanse til å stå på scenen eller vise seg frem i en kunstutstilling. I UKM har vi like mange ungdommer foran, bak og rundt som scenen. For å skape et vellykket arrangement må arrangementet planlegges og det må jobbes for at ungdommer melder seg på. Noen må pynte lokalet, rigge lyd og lys og selge billetter, brus, kaffe og kaker. Noen må ta bilder og skrive om arrangementet så resten av verden ser hva vi driver med. Noen må øve, trene, tegne, skrive og finne andre ungdommer å skape noe sammen med. Og noen må rydde opp når arrangementet er ferdig… Dette blir ikke til av seg selv! Det er all innsats fra ungdommene som gjør UKM i meldal til den viktigste arenaen i kommunen hvor «Ung kultur møtes»!