Tirsdag og torsdag er det tilbud om dagopphold ved korttidsavdelingen på helsetunet. Tilbudet gjelder eldre som bor hjemme og har behov for aktivitet og sosialt samvær. Tilbudet er også et avlastningstilbud for pårørende.

Aktivitørene vil legge til rette for aktiviteter som bingo, sangstund, formingsaktiviteter m.m.

Det er gratis skyss til og fra dagopphold.