Korttidsavdelingen er en del av Meldal Helsetun og ligger i 1.etg.

Avdelingen har 13 plasser fordelt på rehabilitering, korttidsopphold, avlastningsopphold, lindrende pleie og tre plasser for langtidsbeboere.

Hvem kan søke?

Du som har stort behov for pleie og omsorg hele døgnet, og ikke får dekket ditt daglige behov i hjemmet, kan søke om en plass på korttidsavdelignen.