Om avdelingen

Vi har 35 plasser fordelt på 3 grupper. Det gis et tilbud med heldøgns pleie for personer med helsesvikt som innebærer nedsatt evne til å ivareta grunnleggende helsebehov.

Alle beboere får egen primærkontakt.

Vi tilbyr en innkomstsamtale her på Helsetunet innen kort tid. Samtale for beboer og pårørende sammen med primærkontakt og avdelingsleder.

Avdelingen har helsepersonell med spesialkompetanse innenfor kreft og psykiatri, og flere ansatte har kurs i demensomsorg. Sykehjemmet har tilbud om fysioterapi og ergoterapi, samt legetjeneste to dager i uken.

Vaskeri

Sykehjemmet har eget vaskeri som vasker beboernes private tøy om ikke annet ønskes. Vaskeriet merker klærne. Det er ønskelig at pårørende tar ansvar for innkjøp av klær, sko med mer.

Medisiner

Pasientene får sine medisiner av sykehjemmet. Sykepleierne fører kontroll med at du får rett medisin til rett tid.