Åpningstider

Publikumsmottaket er åpent mandag, onsdag, fredag, kl. 10.00 - 14.00 alle dager. Mottaket er stengt tirsdag og torsdag.

Timeavtaler kan også tas utenom åpningstiden.

Ansatte ved NAV Meldal

Kari Høve leder
Anne Kathrine Angvik veileder
Lene Røen Ree veileder
Liv Marit Hage Vinje veileder
Gerd Karin Ramlo veileder
Mari Nordvoll veileder
Tina Bjørnstrøm veileder
Tove Hellesvik veileder