Støttekontaktordningen er en tjenste som har til hensikt å hjelpe personer som har behov for bistand til å få en meningsfull fritid, som å delta på kultur og fritidsaktiviteter ut fra personens egen interesse.
Støttekontakten skal  bistå  til å utnytte fritida på en positiv og meningsfylt måte.