Om tjenesten

Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende i alle aldre som har bistandsbehov på grunn av akutt eller kronisk sykdom, funksjonshemming eller generelt nedsatt funksjonsevne.

Hjemmesykepleie tildeles etter en individuell kartlegging og faglig vurdering.

Hjemmesykepleie er en gratis tjeneste

Hvem kan søke?

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen kan søke om hjemmesykepleie.