Partifordeling

 • Arbeiderpartiet (4)
 • Senterpartiet (2)
 • Venstre (1)

Medlemmer i Hovedutvalg for Helse, Oppvekst og Kultur

Nr Navn Parti
1. Svartbekk, Odd Arild - leder AP
2. Bergsrønning, Ellen Haugen AP
3. Dombu, Sivert AP
4. Erlandsen, Olga AP
5. Lund, Bjarne SP
6. Sørløkk, Gunnar SP
7. Nesheim, Mildrid Ingeborg V

 

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet:

 1. Resell, Gunhild
 2. Berntsen, Britt Tone
 3. knidsen, Steinar
 4. Bjørgen, Anne Ytterhus
 5. Haugen, Lars

Senterpartiet:

 1. Engstrøm, Stefan
 2. Harbosen, Anne Guri
 3. Sørløkk, Terje
 4. Hilstad, Randi Irene

Frp/H/Krf/V:

 1. Baumeyer, Gina Maria
 2. Ree, Arnt
 3. Bjørkhaug, Karin Kirsti Bakklund