Partifordeling

 • Arbeiderpartiet (4)
 • Senterpartiet (2)
 • Høyre (1)

Medlemmer i Hovedutvalg Landbruk og tekniske tjenester

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet:

 1. Smedplass, John Erling
 2. Resell, Jan Erik
 3. Holm, Camilla Aamot
 4. Fossmo, Kari

Senterpartiet:

 1. Sandvik, Per Joar
 2. Hilstad, Randi Irene
 3. Kalstad, Erik
 4. Ersvik, Arne Mærk

Frp/H/Krf/V:

 1. Rye, Torkjell Orre
 2. Bjørgen, Asle Birger
 3. Reinertsen, Kristin