Nytt barnehageår starter 1. august.

Meldal kommune har følgende barnehagetilbud for barn i alderen 1-6 år: 

  • 5 dager/uke
  • 4 dager/uke
  1. Du må fylle ut søknadsskjema for hvert enkelt barn det søkes for
  2. Barnet kan starte i barnehagen den måneden det fyller ett år
  3. Send ny søknad dersom dere står på venteliste eller ønsker å endre tilbudet dere har, eller bytte barnehage
  4. Barn som fyller ett år innen 30. november, har rett til plass. Retten til plass gjelder for de søknadene som blir levert innen fristen for hovedopptaket

Søknadsskjema sendes elektronisk til kommunen. Link til skjema finner du her

Vi gjør oppmerksom på at nye vedtekter for barnehagene i Orkland trer i kraft fra 01.01.20. Noen endringer må påregnes i forbindelse med dette. 

Alle må søke om plass ved hovedopptaket i sin nåværende hjemkommune. 

Foreldre med lav inntekt kan søke om reduksjon på foreldrebetaling, og kan også søke om gratis kjernetid, 20 timer i uken. Fra 1. august i år gis gratis kjernetid fra barnet fyller 2 år. Informasjon og søknadsskjema om disse ordningene finner du her.

Vedlegg til søknaden må sendes pr brev til Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.

Har du spørsmål angående hovedopptak, kan du kontakte Meldal kommune på tlf. 72 49 51 00.