I møte i Fellesnemnda 13.06.2019 ble det vedtatt å legge følgende forskrifter ut til høring:

  • Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, forurensningssaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker, Orkland kommune, Trøndelag

  • Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Orkland kommune, Trøndelag

Frist for å levere høringssvar er 26.09.2019.

Du kan levere ditt høringssvar til postmottak@orkdal.kommune.no, pr. post til Orkdal kommune, postboks 83, 7301 Orkanger eller ved oppmøte ved Orkdal, Meldal, Agdenes eller Snillfjord rådhus.

Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, forurensningssaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker vil bli vedtatt i løpet av høsten 2019.

Forskrift for gebyrregulativ med mer i Orkland kommune

Forskrift for unntak av tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning