Denne forskriften vil erstatte Meldal kommunes tidligere vedtatte forskrift

Last ned overgangsforskrift for adressering

Høringsuttalelser må sendes kommunen per brev eller e-post innen 23.1.2019