Om barnehagen

Grefstad barnehage flyttet inn i nybygde og funksjonelle lokaler 1. august 2016. Den nye barnehagen har stort areal som gir gode muligheter for barns lek og læring. Barnehagen har et stort og variert uteområde, i tillegg til at barnehagens plassering gir oss unike muligheter i nærmiløet, som f.eks. Kølmoen, Kløvsteinbakken, turstier i skogen og ved elva, ligger vi også i gangavstand til sentrum. Vi ligger rett over veien for Meldal barne- og ungdomsskole, som gir oss gode muligheter for samarbeid.

Barnehagen har 4 avdelinger med til sammen 53 barn (72 plasser) fordelt på følgende avdelinger:

Revhiet 9 barn i alderen 1-3 år 
Hårrålabben 9 barn i alderen 1-3 år 
Gaupfaret 18 barn i alderen 3-5 år 
Kråkreiret 17 barn i alderen 3-5 år

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 06.45 - 16.30
 

Enhetsleder/styrer

Elin Forfod Steigedal 
Styrer

Tlf kontor: 724 94 683
Mobil: 916 94 581

FAU/ Samarbeidsutvalg

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Torbjørn Hestnes  - leder

Terje Myrland  - nestleder

Arnhild Hove Lo

Linda Solum

 

 

Samarbeidsutvalg

Torbjørn Hestnes

Terje Myrland

Svein Mosbrynd Voll

Kari Fjellstad Kvam

Olga Erlandsen - repr fra eier

Elin Forfod Steigedal - sekretær