Meldal kommune vedtok i møte 06.12.2017 at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Dette brevet sendes til alle som har eiendom i, eller med grense mot, planområdet.

Planforslaget med alle relevante dokumenter finner du her:

Periode for offentlig ettersyn er 13.12.2017 - 24.01.2018.

Merknader til planforslaget sendes kommunen per brev eller e-post innen 26.01.2018.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål.