Informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på www.meldal.kommune.no

Gratis kjernetid for 5 - 4 og 3 åringene er en annen ordning foreldrene kan benytte seg av. Dette er mulig for foreldre som har en samlet inntekt under 428 000,-. Informasjon og søknadsskjema om ordningen med gratis kjernetid finner du på www.meldal.kommune.no (PDF-format)

På skjemaene finner du informasjon om ordningene og hva du må sende inn av opplysninger.

Søknadsfrist er 1. august, men søk gjerne i god tid før dette.

Ta kontakt med styrer ved barnehagene hvis det er noe dere lurer på.