Bli med på en aktiv sommerferie?

Uke 26 : Ungdomsopphold, Sæby Fritidssenter, Danmark - 23. - 30. juni
Uke 28:  Familieopphold, Fonnfjell hotell, Meråker - 9. - 13. juli
Uke 28:  Familieopphold, Langvassheimen, Namdalseid - 9. 13. juli
Uke 30:  Familieopphold, Vauldalen Fjellhotell, Røros - 23. - 27. juli

Søknadsfrist 27. april

I Norge lever 95 000 barn i vedvarende lavinntektsfamilie. 6500 av disse barna lever i Trøndelag. (Tallene er hentet fra bufdir.no, tall og statistikk på barnefattigdom i Norge). Dette gjør Røde Kors noe med, og tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle skal bridra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Målgruppe:

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode
  • Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år
  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud
  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging

Hele familien kan bli med så lenge de har et barn som er i alderen 6-13 år.

For mer informasjon trykk her;

Logo Norges Røde Kors