I Norge lever 95 000 barn i vedvarende lavinntektsfamilie. 6500 av disse barna lever i Nord og Sør-Trøndelag. (Tallene er hentet fra bufdir.no, tall og statistikk på barnefattigdom i Norge.)
Dette gjør Røde Kors noe med, og tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi.
Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Målgruppa:

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode

  • Familier som har minst ett barn i alderen 6 - 13 år

  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud

  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging

Nyhet! Vi har nå elektronisk søknadsskjema for våre familieopphold.

I disse linkene finner dere mer informasjon om Ferie for alle:

Ferie for alle Trøndelag:
Facebook:
Elektronisk søknadsskjema:

Søknadsfrist 15. november