På disse fakturaene står det januar 2019, men det skulle stått mars 2019.

Fakturaene dette gjelder har fakturadato 28.02.2019, og forfallsdato 15.03.2019.