Det er feil på gatelysene på Å og på Bjørnli. Det arbeides for å rette opp dette både i egen regi og ved hjelp av innleid firma.