Driftsseksjonen har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale vann- og avløpsanlegg, veger og parker, samt kommunale bygg og eiendommer.

Driftsseksjonen har p.t. 29 tilsatte.

Arbeidsoppgaver

Daglig renhold ved  kommunale bygg/ anlegg– fortrinnsvis ved Meldal helsetun.

Den nytilsatte vil være en del av et team bestående av ledende fagarbeider og 12 renholdere, hvorav 3 har sitt daglige virke ved Meldal helsetun.

Stillingen er underlagt seksjonsleder Drift.

For øvrig må påregnes andre oppgaver innen Driftsseksjonens ansvarsområde.

       Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner, omgjengelig, fleksibilitet og evne til å jobbe selvstendig.

       Kvalifikasjoner

 • Relevant godkjent fagbrev innen renholdsfaget.
 • Fagbrev kan kompenseres med relevant praksis fra fagområdet.
 • Generelle kunnskaper innen bruk av data.
 • Førerkort kl B.
 • Kunne stille egen bil i tjenesten.
 • Beherske norsk språk både muntlig og skriftlig.
 • Politiattest vil bli krevd for stillingen.
 • Stillingen vil bli tillagt 6 mnd. prøvetid.

       Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår iht kommunalt avtaleverk.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Som IA-virksomhet legger kommunen vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

     Kontaktinfo: Seksjonsleder Ola Wold, Mob 90604815, Mail: ola.wold@meldal.kommune.no

                            Ledende fagarbeider Astrid Alstad, Mob 95145735, Mail: astrid.alstad@meldal.kommune.no

 

Søknad sendes: Søknad med CV og referanser sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Søknadsfrist: 16.08.18