Utskriving av eiendomsskatt i Meldal kommune

Kommunestyret i Meldal vedtok i sak 73/17 den 13.12.2017  å utskrive eiendomsskatt på alle eiendommer i Meldal kommune. Vedtaket er hjemlet i eiendomsskattelovens paragraf 2 og 3 a. Skattesatsen for næringseiendommer, verker og bruk er 7 promille, mens den for boliger og fritidsboliger er 4 promille.

For boliger og fritidsboliger er det innført bunnfradrag for skatteåret 2018. Den enkelte hjemmelshaver vil motta skatteseddel og informasjon om dette pr post.

Liste over utlignet skatt for næringseiendommer, verker og bruk er utlagt i kommunens servicekontor i Meldal Rådhus, Kvamsveien 2, 7336 Meldal,  fra 01.03.2018.

Liste over utlignet skatt for boliger og fritidsboliger legges ut samme sted innen utleggsfristen 01.04.2018.

Skatten forfaller i to terminer, faktura blir tilsendt.